boomgaard

bloesems in de lente

bloesems in de lente

lente op leifruit!

 

 

Hoogstamboomgaard

In totaal staan er 35 hoogstammige fruitbomen: voornamelijk appelbomen (13), perelaars (9), pruimelaars (5) en kerselaars (5), plus een notelaar, een mispel en een zwarte moerbei.

Met de hoogstammen beogen we in de eerste plaats een rustieke boomgaard, zoals die vroeger het landschap kenmerkte. Met de keuze van de fruitsoorten en de specifieke rasvariëteiten werd een zekere diversiteit nagestreefd en werd rekening gehouden met de kenmerken van elke boom en zijn fruit (vroege of late bloei, bewaartijd en gebruik van het fruit).
 
Met de hulp van de Nationale Boomgaarden Stichting, waarvan het Pastoorsboshofke lid is, werd een plantplan opgesteld in functie van factoren zoals bestuivingskenmerken, grootte en vorm van de bomen. De Nationale Boomgaarden Stichting is een door de Vlaamse Minister van Landbouw erkende vereniging die o.m. landschapsonderhoud en instandhouding van waardevolle boomgaarden tot doel heeft, alsook het genetisch behoud van oude rasvariëteiten.
(http://www.boomgaardenstichting.be)

Onze boomgaard werd door het Vlaams Agentschap voor Landbouw en Visserij erkend in het raam van het Vlaams programma voor plattelandsontwikkeling en de instandhouding van oude rasvariëteiten van hoogstammige fruitbomen en ontvangt daarvoor jaarlijks een kleine contractuele subsidie.


Laagstammig lei-fruit

Over heel de lengte van de boomgaard, ongeveer een 145 meter, werden twee stroken leidraad geplaatst van telkens 30 meter. In afwachting van de hoogstammen die ettelijke jaren moeten groeien vooraleer ze vruchten van enige betekenis dragen, kon er van de laagstammen en de struiken al heel snel worden geoogst.

Eén strook van 30 meter werd opgevuld met perelaars en appelbomen, plus wat frambozenstruiken. De andere strook werd beplant met perziken, nectarines, braambessen en druivelaars. Daarnaast nog een aantal bessenstruiken. Tussen de twee leifruitstroken, over een afstand van ongeveer 50 meter, werden voederbieten voor de schapen en groenten geteeld.

In de loop der jaren groeide de opbrengst van de hoogstammen en werden de leifruit stroken geleidelijk afgebouwd.

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

pastoorsboshofke,boomgaard,black welsh mountain sheep,BWM,schapenhouder,schapenfokker,slachtschapen,diepvriesschapen,lammekes,zwarte lammetjes,zeldzame schapenrassen,zwarte schapen,schapenrassen,fokrammen,fokooien,fokschapen,raszuivere schapen,