Schapen

Black Welsh Mountain Sheep Breeders’ Association:
http://www.blackwelshmountain.org.uk

Federaal Voedselagentschap:
http://www.favv.fgov.be

DGZ Vlaanderen en Sanitel (verplichte identificatie en registratie):
http://www.dgz.be

Dierenarts Pieter Bellen, Aarschot:
http://www.pieterbellen.com


Boomgaard

Nationale Boomgaarden Stichting:
http://www.boomgaardenstichting.be

Regionaal Landschap Zuid-Hageland:
http://www.rlzh.be

Inverde (opleidingen bos-, groen- en natuurbeheer):
http://www.inverde.be

 

pastoorsboshofke,boomgaard,black welsh mountain sheep,BWM,schapenhouder,schapenfokker,slachtschapen,diepvriesschapen,lammekes,zwarte lammetjes,zeldzame schapenrassen,zwarte schapen,schapenrassen,fokrammen,fokooien,fokschapen,raszuivere schapen,